Live linux - vienkārši

Submitted by Jancis on Mon, 01/19/2009 - 10:08

Live linux - vienkārši

# mkdir iso
# mkdir -p iso/boot/grub
# cp /usr/lib/grub/i386-pc/stage2_eltorito iso/boot/grub
Tad vajag izveidot grub menu.lst konfigurācjias failu un saglabāt iso/boot/grub. Vēl vajag iekopēt /boot mapē kodolu un init failus (tos kas norādīti menu.lst failā).
# mkisofs -R -b boot/grub/stage2_eltorito -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o grub.iso iso
BINGO, iso fails gatavs ierakstīšanai kompaktdiskā!