Nerotaļājies ar glibC dependencijiem!

Submitted by Jancis on Thu, 03/03/2005 - 04:37

Nerotaļājies ar glibC dependencijiem!