Dārznieks, lol

Submitted by Jancis on Thu, 05/02/2013 - 16:31

Notikumi tā sakrita, ka iegādājāmies pāris jaunus telpaugus, jo iepriekšējie bija beiguši savu dzīvi (gadās). Apņēmības pilns, nolēmu tos šoreiz neaizmirst uz pus-gadu podiņos, paņēmu no plaukta arduino, iespraudu puķu podā pāris spailes un sāku veikt mērījumus (pretestību).

Teorētiski viss vienkārši - mitrums = maza pretestība; sausāks = lielāka. Nodomāju ka jāsāk ar empīrisko datu ielasīšanu, jānoliek to visu stacinoāri. Lai padarīto to visu mobīlāku, iegādājos TPLINK (MR3420 v1.2) bezvadu rūteri ar USB portu, arduno pievienošanai. Pirms iegādes noteikti jāizpēta, lai rūterim derētu openwrt vai ddwrt firmware. 

#include "DHT.h"
#define DHTPIN 3
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const int PROBE = A0-A4;
int powerPin = 2;
void setup() {
  pinMode(powerPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  digitalWrite(powerPin, HIGH);
  delay(100);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.print("0,0,");
  } else {
    Serial.print(h);
    Serial.print(",");
    Serial.print(t);
    Serial.print(",");
  }
  Serial.println(analogRead(A0));
  digitalWrite(powerPin, LOW);
  Serial.end();
  delay(5000);
}

Procesā piepirku klāt arī vienu mazu sensoru temperatūras un gaisa mitruma līmeņa mērīšanai. Interesants modulis, DHT22. Ja mērījumus veic nepārtaukti, notiek neliels, bet pastāvīgs elektrolīzes process. Lai to novērstu, ķēdē ievietoju tranzistoru un no atsevišķas datu izejas to ieslēdzu pirms datu ieguves tikai noteiktos intervālos.

Papildus labojums - ja seriālo portu never katru reizi ciet (Serial.end()), tad savienojums pēc kāda laika taimautojas un attiecīgi datus vairs nesūta.

Pirmie grafošanas mēģinājumi tika veikti uz rūtera, bet sarežģītākām kalkulācijām negribēju to pakļaut, tādēļ meklēju veidu kā datus sūtīt prom, glabāt internetā. Sākotnēji neizdevās atrast risinājumu, kurš ar visvienkāršāko GET pieprasījumu ļautu man tos saglabāt, tādēļ izveidoju savu, http://data.iists.it/ , kurš dara tieši to. Pāris dienas vēlāk, Gints bija atradis tādu cosm.com , kurš ļauj saglabāt datus un attēlo tos smukos grafikos. Nedaudz pa sarežģītu un datu iesūtīšana arī sarežģītāka kā es to gribētu. Tā nu uztaisīju ka tiek sūtīts uz abiem.

Novērojums tāds ka vēl aizvien sistēma mēdz nesūtīt, tas saistīts tieši ar rūteri, ar to ka tas ieslēgts Wifi klienta režīmā un mēdz nepieslēgties pa jaunu pie centrālā rūtera kad tas tiek pārstartēts vai kas tamlīdzīgs. Iespējams, jāievieš lokāls datu buferis rūterī, gadījumos kad nav interneta savienojuma. No tiem datiem kas ir arī šķiet, ka nepieciešama vēl viena pretestība, precīzāka intervāla attēlojumam.

Tālākie plāni ir ievērot konkrētus intervālus un kad mērījums sasniedz konkrētu robežu, ieslēgt notikumu, piemēram:

  • sūtīt e-pastu (aplaisti mani ;( )
  • ieslēgt mazu akvārija pumpi un pašam sevi apliet 

 

Sadaļa